Van Loenen Technical Recruitment

Van Loenen Technical Recruitment B.V. bemiddelt tussen aan de scheepsbouw gerelateerde bedrijven en nautisch/technisch personeel.

Vele opdrachtgevers zoals scheepswerven, reders, privĂ©-eigenaren en verzekeraars hebben, veelal tijdelijk, goed geschoold personeel nodig maar ontberen een centraal aanspreekpunt om dit personeel te bereiken.

Er zijn vele kleine zelfstandigen werkzaam in deze sector, die diverse projecten voor opdrachtgevers uitvoeren. Zij zijn echter vaak afhankelijk van opdrachten uit een relatief beperkt netwerk.

Van Loenen Technical Recruitment B.V. brengt beide partijen met elkaar in contact. Opdrachtgevers kunnen zodoende op tijd over de juiste en voldoende mensen beschikken, terwijl de opdrachtnemers verzekerd zijn van een continue- en op hen toegespitste opdrachtenstroom.